این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

پروژه ها در این بخش شما میتوانید با برخی از مشاوره ها و پروژه های انجام شده آشنا شوید 

        

رستوران مدیترانه ای علی بابا                   


معماری رستوران با توجه به ارايه خوراک عربی و مدیترانه ای و با نگاه به معماری عربی در مسیر مدرنیته طراحی و اجرا شده است که البته اصول فنگ شویی نیز در طراحی پروژه نقش مهمی داشته است .

کارفرما : آقای مهندس پدرام پورعباس 

مکان : شیراز ٬ خیابان شهید حدادی   

        

مجتمع مسکونی آراد 


حیاط و لابی مجتمع مسکونی آراد که با  نگاه فنگ شویی تحلیل ٬ طراحی و اجرا شده است . 

کارفرما : آقای مهندس علی کریم زادگان 

مکان :  شیراز ٬ خیابان شهید چمران 


  

                                                                                                                                


        

کلینیک چشم پزشکی بیمارستان اردیبهشت


معماری کلینیک چشم پزشکی بیمارستان اردی بهشت شیراز که با  نگاه فنگ شویی تحلیل ٬ طراحی و اجرا شده است .

کارفرما : آقای دکتر رامین صلوتی 

مکان : شیراز ٬ بیمارستان تخصصی اردیبهشت